Thong ke

Công ty cổ phần điện ảnh truyền hình

CBC-VINEMATIM

(...) Hoạt động trong một trong những ngành nghề đòi hỏi rất cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật , chúng tôi luôn tâm huyết nêu cao yếu tố chất lượng và uy tín là hai tiêu chuẩn hàng đầu. Để đạt được điền đó , từng thành viên của chúng tôi đã nỗ lực sáng tạo.

Tại sao lựa chọn chúng tôi

DỰ ÁN & khách hàng